Bedrijfsmaatschappelijk werk maakt deel uit van een

gezonde bedrijfsvoeringGericht op


  1. -terugkeer naar werk

  2. -terugdringing van verzuim

  3. -kortdurend

  4. -gemiddeld vijf gesprekken

  5. -inzichtelijk en methodisch

  6. -gericht op resultaat

  7. -proactieve houding

  8. -verwijzing naar gespecialiseerde instanties

 

WAT IS DE WERKWIJZE


Tijdens het eerste gesprek wordt het probleem in kaart gebracht. Soms zal het nodig zijn anderen hierbij te betrekken, bijvoorbeeld de leidinggevende of de personeelsfunctionaris. De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt kortdurende psychosociale begeleiding en advies. Hij ordent en verheldert problemen. De inter-venties zijn ook gericht op werkhervatting bij verzuim en het voorkomen van uitval. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan bemiddelen en verwijst zo nodig naar gespecialiseerde personen en instanties. Er wordt resultaatgericht, professioneel, snel en doelgericht gewerkt. Men zoekt steeds naar het evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de werknemer.

De begeleiding is kortdurend, gemiddeld vijf gesprekken. De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt de werknemer op adequate wijze door wegen te vinden om het probleem op te lossen. In elk mens ligt een kracht besloten zodat je kunt kiezen van het leven te maken wat je wilt. Dit kan een enorme kracht geven en bevrijdend werken. Het is een goed idee om uit te zoeken waar je kracht zit. Moeilijkheden lijken dan kansen te worden voor verdere groei en ontwikkeling.

 

WERKWIJZE