Paul Leers


bedrijfsmaatschappelijk werker & coach

opleidingen


HBO maatschappelijk werk

HBO Bedrijfsmaatschappelijk werk

RET; Rationeel Emotieve Therapie

Mediation

Coaching

Voice Dialogue

Spirituele therapie

Adem en ontspanning

EFT; Emotional Freedom Techniques

HBO Organisatiepsychologie

MCBT; Mindfulness Based Cognitive

Therapy


ervaring


sinds 1985 werkzaam in de hulpverlening en ervaring met:

- verstandelijk gehandicapten

  1. -psychiatrie

  2. -maatschappelijk werk

  3. -bedrijfsmaatschappelijk

  4. -workshops en trainingen op het

  5. -gebied van stress management, meditatie, mindfulness, The Work of Byron Katie, hooggevoeligheid en geaard leven

  6. -ervaring met individuen, echtparen en groepen met zeer uiteenlopende problematieken 


MET WELKE VRAGEN KUNT U TERECHT


Problemen kunnen veroorzaakt worden door verstoorde arbeidsverhoudingen, onvoldoende samenwerking, veranderingsprocessen, gebrekkige communicatie of een te hoge werklast. Er kunnen moeilijkheden voortkomen uit verzuim, langdurige ziekte of calamiteiten.

Er kunnen problemen zijn in het persoonlijke leven die van negatieve invloed zijn op het werk. Wellicht heeft men het gevoel er zelf niet meer uit te komen.

Er wordt een structuur aangeboden die je in staat stelt vriendschap te sluiten met je emoties. Moeilijkheden lijken dan kansen te worden voor verdere ontwikkeling. Tijdens het eerste gesprek worden doelen gesteld door middel van het onderkennen van een probleemtoestand en het omzetten naar een wens. Werk aan jezelf en kom weer in contact met je eigen missie.

Verwijzing vindt plaats volgens de afspraken die met het bedrijf zijn gemaakt; via het spreekuur van de bedrijfsarts, de verzuimcoach, op verzoek van het management of P & O. Wij bieden zo snel mogelijk een eerste gesprek aan.

REGISTRATIES


SRM:     Stichting Register Mediator

NNG:     Netwerk Natuurgerichte Gezondheid

RING:    Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid 

INFORMATIE WERKNEMER