EEN GOEDE COACH


 1. - stelt vragen

 2. - luistert actief

 3. - begeleidt maar beoordeelt niet

 4. - stemt af op de eigenheid

 5. - werkt met bezieling

 6. - werkt aan groei

 7. - geeft feedback

 8. - bespreekt emoties en

 9. - evalueert de attitude

 10. - geeft eigen verantwoordelijkheid

 11. - geeft praktische stappen aan

 12. - adviseert

 13. - stelt een plan op

 14. - hanteert coachings-instrumenten

 15. - straalt veiligheid uit


AFSPRAKEN


Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen. Een consult duurt een uur tot anderhalf uur. Een coachingstraject beslaat vijf tot tien gesprekken. Het traject kan van tevoren en na afloop besproken worden met de opdrachtgever indien gewenst. De investering bedraagt 84 euro per uur exclusief BTW.

 

Wat is een coach


Het is normaal geworden dat je verandert en de hedendaagse mens is meer dan ooit in beweging op het vlak van zijn persoonlijk functioneren. Dat betekent echter dat hij ook zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn functioneren. Er rust daarom ook een enorme last op het individu om er iets van te maken.

We tolereren steeds minder dat een collega zijn patroon afdraait zonder ergens bij stil te staan. De tijdgeest zegt; je moet je blinde vlekken en valkuilen kennen, je moet over je emoties kunnen praten en weten welke irritaties je bij anderen oproept. Een coach helpt iemand op het toppunt van zijn of haar kunnen te functioneren. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van activiteiten en stil staan bij je persoonlijke groei, levensloop, loopbaan en je positie in deze wereld.

De coach stimuleert mensen om zelfstandig te handelen en zijn eigen hulpbronnen te vormen of aan te spreken. De coach schept een context waarin de ander kan groeien en excelleren.

Het doel van coaching


Coachen houdt in dat je de ander helpt om innerlijke krachten te mobiliseren, hindernissen te overwinnen en te functioneren als lid van een team.

Het doel van coaching is om de prestaties en leermogelijkheden van anderen te verbeteren. Het is een stijl van begeleiden of leiding geven die steeds meer aandacht krijgt. Het doet een beroep op het vermogen van de betrokkene en gaat er vanuit dat ieder heel goed in staat is zijn eigen boontjes te doppen mits hij of zij over voldoende zelfkennis beschikt. Er worden doelen gesteld door middel van het onderkennen van een probleemtoestand en het omzetten naar een wens.

De goede vraag is de vraag waarbij er bij de ander een lichtje gaat branden. Er is niets zo verkwikkend als een goede vraag. Op deze manier kun je in contact komen met je eigen missie en visie. Dit betekent dat je uitdagingen hebt, moet blijven leren en vooral veel kansen krijgt om jezelf tot uitdrukking te brengen zodat je leven jouw leven wordt. 

COACHING