WAAROM BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK VAN PRAKTIJK PAUL LEERS


De directe verbinding met de werksituatie is het uit-gangspunt. Dat is een belangrijke meerwaarde voor de werkgever en werknemer met betrekking tot de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk.

De Bedrijfsmaatschappelijk werker kent het bedrijf, de mensen en werkt samen met de bedrijfsarts. Hij heeft een signalerende rol bij knelpunten en is in staat om de problematiek van de persoon in de juiste context te plaatsen.

Praktijk Paul Leers kenmerkt zich door zijn kleinschalig-heid, persoonlijke contacten, gedifferentieerde dienst-verlening, kortdurende behandeling en uitsluitend de inzet van een ervaren vakspecialist.

Actuele bijscholing, bijna 25 jaar ervaring, persoonlijke ontwikkeling als mens en als hulpverlener dragen bij aan een kwalitatieve vorm van dienstverlening.


REFERENTIEs


Een zeer vakbekwame man, mensen voelen zich veilig. Goede afwisseling tussen empathie, spiegelen, confronteren en oplossingen zoeken. Men voelt zich gehoord en begrepen. Hij laat blinde vlekken zien en durft verder te kijken dan mensen gewend zijn. Vriendelijk, doortastend, integer, prettig om mee te werken en in de omgang.


 
SINDS ENKELE JAREN BEN IK TEVENS WERKZAAM ALS SPIRITUEEL COACH / THERAPEUT. DEZE VORM VAN BEGELEIDING STELT JE IN STAAT VRIENDSCHAP TE SLUITEN MET JE EMOTIES. HIERBIJ WERK IK MET ONTSPANNING, VISUALISATIES, THE WORK, VOICE DIALOGUE EN ANDERE ENERGETISCHE BEHANDELMETHODES.


WEBSITE


www.spirituele-therapie.nl